Trang Đào tạo đại học
Banner động trên cùng trang tin

Lịch thi kỳ thi phụ Học kỳ II (HÈ) năm học 2014-2015

Công văn số 3526/ĐHKT-ĐTĐH ngày 12/8/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ vào danh sách sinh viên xin hoãn thi học kỳ II (Hè) năm học 2014-2015, phòng Đào tạo thông báo lịch thi kỳ thi phụ cho sinh viên xin hoãn thi (có danh sách kèm theo).

Thời gian, địa điểm: cụ thể theo danh sách đính kèm.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (325)


Thông tin chi tiết xem trên Website:
http://www.ueb.edu.vn
>> Download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn JUMYAX
Nội dung

Chung chi AUN(tr.Tuyen sinh)