Trang Đào tạo đại học
Banner động trên cùng trang tin

Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2014-2015

Thông báo số 4776/TB-ĐHKT ngày 13/11/2014 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kế hoạch thi học kỳ I năm học 2014-2015 cho sinh viên của Trường cụ thể như sau:

>> Xem chi tiết tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn YEOXDU
Nội dung