Trang Đào tạo đại học
Banner động trên cùng trang tin

Thông báo lịch thi học kỳ hè năm học 2014 - 2015

Thông báo số 2852/TB-ĐHKT ngày 23/7/2014 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kế hoạch thi học kỳ Hè năm học 2014 - 2015 cho sinh viên của trường cụ thể như sau :

1. Lịch thi: từ ngày 5/8/2014 đến ngày 8/8/2014 (xem lịch chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm thi:

- Khu Giảng đường Việt Úc - Trường ĐH Kinh tế

3. Phòng thi cụ thể : được thông báo trên Cổng thông tin ĐHQGHN từ ngày 28/7/2014. (Đề nghị sinh viên lưu lại lịch thi của mình tránh trường hợp Cổng thông tin ĐHQGHN bị lỗi không xem được lịch thi)

     Địa chỉ truy cập: www.daotao.vnu.edu.vn -> Xem lịch thi

      Hoặc  www.ueb.vnu.edu.vn

-> Đào tạo -> Cổng thông tin ĐHQGHN -> Xem lịch thi

4. Đối với sinh viên xin hoãn thi do bị trùng lịch thi :

- Nộp đơn theo mẫu quy định tại phòng Đào tạo khu giảng đường (đối với sinh viên học bằng kép bị trùng lịch thi phải có xác nhận lịch thi có dấu đỏ của phòng Đào tạo của trường ĐH Ngoại Ngữ, trường ĐH Khoa học Tự Nhiên)

-  Thời gian nộp đơn: ngày 28/7/2014 và trả lời đơn ngày 31/7/2014

5. Quy chế thi : xem trên Cổng thông tin ĐHQGHN trong phần Hướng dẫn

Địa chỉ truy cập: www.daotao.vnu.edu.vn -> Hướng dẫn

   Hoặc  www.ueb.vnu.edu.vn

-> Đào tạo -> Cổng thông tin ĐHQGHN -> Hướng dẫn

6. Lưu ý: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút, phải có thẻ sinh viên mới được vào phòng thi.

7. Liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Điện thoại: 3.754 7506 (325)

Thông tin chi tiết xem trên Website: http://www.ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn GHZQAC
Nội dung