Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2012

Bước 1: Nhập số báo danh (chỉ nhập phần số, ví dụ: 2477)

Bước 2: Chọn khối thi (ví dụ: Khối A)